ترتيب المسابقات

دوري أدنوك للمحترفين

دوري تحت ٢٣ سنة للمحترفين

الترتيب الصوره اسم النادي المسابقة لعب فاز تعادل هزيمه له علية فرق نقاط
20 Libero pariatur Qui Libero pariatur Qui Perferendis dolor au 23 21 73 71 63 33 24 40
78 Quasi totam consequa Quasi totam consequa Quasi est quae illu 86 85 84 2 9 82 84 79
82 Voluptatem officiis Voluptatem officiis Esse sed voluptatib 31 11 88 28 26 48 27 13
الترتيب الصوره اسم النادي المسابقة لعب فاز تعادل هزيمه له علية فرق نقاط
5 Adipisicing sunt qu Adipisicing sunt qu Eum commodi qui et d 79 1 48 52 62 12 82 20
21 Voluptatem amet pla Voluptatem amet pla Laborum Autem digni 50 41 44 17 50 53 57 43
28 Est occaecat volupt Est occaecat volupt Qui laudantium dolo 30 33 43 71 38 30 83 1